Aanmelding vooraf voor toss voor leden niet meer nodig!

Vanaf maandag 5 juli is het voor leden niet meer nodig om je van te voren aan te melden voor een toss op maandag- donderdag of vrijdag.

Ook starten we weer mondjesmaat met het laten sfeer proeven (2x gratis) door potentieel nieuwe leden. Omdat wij de voorkeur geven voor deelname aan onze eigen leden, is er beperkte ruimte voor sfeerproevers. Potentieel nieuwe leden dienen zich wel van te voren aan te melden voor een tossmoment via bestuur@ltcvechtlust.nl 

Nieuws Overzicht