Lid worden?

Wil je lid worden van LTC Vechtlust schrijf je dan hier in! Je ontvangt na aanmelding een kopie van je aanmelding via email. Een officiele pasfoto is verplicht om een lidmaatschapspas van de KNLTB aan te vragen. Zijn er bijzonderheden die je wilt melden tijdens je inschrijving, geef dat dan aan in het opmerkingenveld. Heb je vragen? Neem dan gerust per mail contact op met de ledenadministratie: leden@ltcvechtlust.nl. We zullen binnen 1 week reageren op de vraag.

Wat zijn de voorwaarden voor een pasfoto?
De KNLTB kan, naast de fysieke pasfoto’s op pasfotoformulieren, ook pasfoto's in digitale vorm verwerken. De digitale pasfoto's dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden en procedures voor digitale levering worden hieronder beschreven. Voor bewerken van pasfoto raadt de KNLTB o.a. faststone photo resizer aan. Met de link kunt u dit programma gratis downloaden.

Voorwaarden
Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:

  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is; Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:
  • het bestandstype JPG is;
  • de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
  • het formaat exact 300 bij 400 pixels moet zijn;

Als de foto digitaal gemaakt wordt met behulp van een scanner, moet u eerst een pre-scan maken en eventueel het te scannen gebied tot de foto beperken.