Aanpassen van persoonsgegevens

Verandering persoons- of lidmaatschapsgegevens?
Je kan via de website, na in te loggen op de website, al jouw eigen gegevens veranderen. Mocht dit niet lukken, stel de ledenadministratie zo snel mogelijk op de hoogte van de wijzigen per mail. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van je gegevens.

Wil je veranderen van lidmaatschapsvorm? 
Geef dit de ledenadministratie dan per mail door voor 1 december; bijvoorbeeld als je wilt wisselen van daglidmaatschap naar volledig lidmaatschap of juist andersom.