Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op donderdag 23 februari 2023. 
Wij zullen kort terug blikken op het tennisjaar 2022 en daarna vooruit kijken naar 2023. 
De ALV zal starten om 20:00u. Zorg dat je er bij bent, dan ben je op de hoogte van wat er zoal speelt op de verenging! 

Agenda ALV 2023

Welkom                                                                          20.00 – 20.02 
Ingekomen stukken en mededelingen                            20.02 – 20.05
Vaststellen notulen ALV 2022                                        20.05 – 20.10
Kettenisbeker                                                                 20.10 – 20.15
Aan- aftreden bestuursleden                                           20:15 – 20:20
Algemeen jaarverslag bestuur 2022                                20:20 – 20.30
            Incl. toelichting lotingsbeleid
Financieel jaarverslag 2022 + kascontrole                      20.30 – 20.45
Stichting Landlust 2022                                                   20.45 – 21.10

-----Pauze----

Actieplan 2023                                                                21.25 – 21.35
Verbouwing clubhuis                                                       21.35 – 21.55
Begroting en contributie 20223                                       21.55 – 22.10
           Algemeen
           Stemmingsonderwerp: structurele verhoging gebruikersvergoeding
Rondvraag                                                                        22.10 – 22.20

Einde