Lid worden?

Wil je lid worden van LTC Vechtlust schrijf je dan hier in! Je ontvangt na aanmelding een kopie van je aanmelding via email. Een officiele pasfoto is verplicht om een lidmaatschapspas van de KNLTB aan te vragen. Zijn er bijzonderheden die je wilt melden tijdens je inschrijving, geef dat dan aan in het opmerkingenveld. Heb je vragen? Neem dan gerust per mail contact op met de ledenadministratie: leden@ltcvechtlust.nl. We zullen binnen 1 week reageren op de vraag.

Wat zijn de voorwaarden voor een pasfoto?
De KNLTB kan, naast de fysieke pasfoto’s op pasfotoformulieren, ook pasfoto's in digitale vorm verwerken. De digitale pasfoto's dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden en procedures voor digitale levering worden hieronder beschreven. Voor bewerken van pasfoto raadt de KNLTB o.a. faststone photo resizer aan. Met de link kunt u dit programma gratis downloaden.

Voorwaarden
Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:

  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is; Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:
  • het bestandstype JPG is;
  • de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
  • het formaat exact 300 bij 400 pixels moet zijn;

Als de foto digitaal gemaakt wordt met behulp van een scanner, moet u eerst een pre-scan maken en eventueel het te scannen gebied tot de foto beperken.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik LTC Vechtlust om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger *
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
LTC Vechtlust is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
Hoe ken je LTC Vechtlust?
 
Kennis statuten, huisreglement en privacy policy
* Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten, het huisreglement en de privacy policy van LTC Vechtlust.
Deze zijn te vinden op: https://www.ltcvechtlust.nl/pages/39/Statuten-en-Regl/
 
  Nieuwsbrieven
L.T.C. Vechtlust gebruikt nieuwsbrieven om leden te informeren over allerlei lidmaatschapsgerelateerde zaken.
Het kan voorkomen dat er in één van deze nieuwsbrieven, naast onze boodschap, ook een boodschap van onze sponsor staat. L.T.C. Vechtlust verstuurt zelf deze nieuwsbrieven. Wij geven uw gegevens niet aan derden die u dan kunnen benaderen.
Ik wil toch graag nieuwsbrieven van L.T.C. Vechtlust ontvangen.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking