Algemene Leden Vergadering 2024

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 5 maart 2024. 
Wij zullen kort terug blikken op het tennisjaar 2023 en daarna vooruit kijken naar 2024. 
De ALV zal starten om 19:30u. Zorg dat je er bij bent, dan ben je op de hoogte van wat er zoal speelt op de verenging! 

Agenda ALV 2024

Welkom                                                                               19:30 - 19:32
Ingekomen stukken en mededelingen                          19:32 – 19:35
Vaststellen notulen ALV 2023                                          19:35 – 19:40
Kettenisbeker                                                                     19:40 – 19:45
Algemeen jaarverslag bestuur 2023                               19:45 – 19:55
Financieel jaarverslag 2023 + kascontrole                     19:55 – 20:10
Aan- aftreden bestuursleden                                           20:10 – 20:25
Stichting Landlust 2023                                                     20:25 – 20:45
Verbouwing Clubhuis & meerjarenbegroting                20:45 – 21:05

-----Pauze----

Plannen 2024                                                                      21:20 – 21:30
Begroting en contributie 2024                                         21:30 – 21:45
Lotingsbeleid aankomende 5 jaar                                   21:55 – 22:15
Rondvraag                                                                           22:15 – 22.:30

Einde