LTC Vechtlust logo

Competities bij LTC Vechtlust

Bij LTC Vechtlust kun je drie keer per jaar competitie spelen: voorjaars-, najaars- en wintercompetitie. Het leuke van de competitie is dat je in teamverband tennist, terwijl tennis eigenlijk geen teamsport is. Lees hieronder meer over de verschillende competitievormen.

Lees meer
LTC Vechtlust logo

Criteria indeling en uitloting competitieteams LTC Vechtlust

Criteria indeling en uitloting competitieteams LTC Vechtlust

De indeling wordt zoals gebruikelijk gemaakt: de competitieteams worden eerst op basis van voorkeuren (competitievorm- en dag, teamleden, niveau) gevormd. Voor plaatsing van een compleet team op de voorkeursdag geldt dat ten minste 5 spelers van het team zich individueel hebben opgegeven. Los ingeschreven leden vullen de teams aan tot elk team (ten minste) 6 spelers heeft.

Omdat het aantal leden dat competitie wilt spelen steeds verder stijgt, is er onlangs op de ALV een aantal voorstellen besproken. Voor de voorjaarscompetitie 2024 is er een stemming geweest omtrent het lotingsbeleid. Hieruit kwam naar voren dat een meerderheid heeft gestemd om het huidige lotingsbeleid aan te houden. Voor hen die dit niet meer scherp hebben, hieronder nog een korte uitleg:

Als blijkt dat het maximaal aantal teams voor de speeldag (vrijdag: 16 per dag, zaterdag: 28, zondag 28) is overschreden, wordt er geloot over alle teams die die dag als voorkeursdag hebben opgegeven. Alle teams zullen vanaf de komende competitie gelijke kansen hebben indien er geloot moet worden, met uitzondering van:

  • Teams die de vorige voorjaars- of najaarscompetitie als team waren uitgeloot.
  • Die teams die in een klasse spelen met een klassensterkte hoger dan 9.0. Toegevoegd wordt dat als nieuwe teams in deze klasse zouden passen, zij eerst moeten meeloten voordat ze in deze klasse mogen spelen. Bestaande teams die promoveren naar een klasse met klassensterkte hoger dan 9.0, verwerven zelf dit recht. Hiervoor gelden uiteraard altijd de vertrouwde regels dat bestaande teams zich met tenminste 5 leden moeten inschrijven om ingedeeld te worden.

Daarnaast heeft de TC en/of het bestuur het recht om een team aan te wijzen als VCL. In het inschrijfformulier kun je hiervoor een voorkeursdatum aangeven. Word je team aangewezen om een VCL te leveren, en is het hele team verhinderd, is het team verantwoordelijk om een vervanger te vinden. Indien aan het verzoek om als VCL op te treden geen gehoor wordt gegeven, kan uitsluiting voor de volgende competitie volgen. Als je het hier mee eens bent, klik hier om je in te schrijven (hiervoor moet je wel eerst inloggen). Inschrijving blijft tot 15 december open staan. In de 1e week van januari zal er geloot worden (indien nodig).

De uitgelote teams komen op een lijst die deze teams inloot voor de voorkeursdag voor de volgende voorjaars- en najaarscompetitie. Aan alle uitgelote teams wordt gevraagd of ze op een andere dag willen spelen. Zo niet, dan wordt aan de uitgelote spelers individueel gevraagd of ze nog op een andere dag willen spelen en een team, indien mogelijk, willen aanvullen. Alle spelers die uiteindelijk niet geplaatst worden komen op de reservelijst, tenzij anders verzocht.