Bestuur & commissies

Het bestuur en de vele vrijwilligers bij LTC Vechtlust houden de club zo gezellig en mooi mogelijk voor de leden. Zonder de inzet van deze vrijwilligers waren de vele activiteiten van onze mooie club niet mogelijk. Hieronder vind je informatie over het bestuur en de verschillende commissies. Wil jij ook bijdragen aan een onderwerp waar je goed in bent? Laat het ons weten!

Bestuur
Het bestuur zet zich met veel inzet en passie in voor de club. Voor hen is het belangrijk dat LTC Vechtlust een gezellige club is waar iedereen zich welkom voelt! Het bestuur bestaat uit: 

  • Johan van Santen, voorzitter
  • Lilian Ebskamp, secretaris
  • Jeroen Veelenturf, penningmeester
  • Bram Geven, algemeen bestuurslid jeugd & toernooien
  • Paul Geelen, algemeen bestuurslid wedstrijdtennis & tennisschool

De bestuursleden zijn regelmatig aanwezig op de club. Heb je een vraag? Spreek ze aan of stuur een mail.

Commissies
Daarnaast bestaat LTC Vechtlust uit verschillende commissies met enthousiaste vrijwilligers. Wil jij ook je steentje bijdragen? Laat het ons weten!

Technische commissie (o.a. competitie)
Paul van Genugten, Paul van den Hout, Susan Kersjes, Sabine Klever, Gemma Vink, Melchior van Wessem (voorzitter)
tc@ltcvechtlust.nl

Clubkampioenschappencommissie
Paul Geelen, Bram Geven, Carolien Kranendonk, Paul van den Hout, Folkert Knol, Leonie van Luijn, Sharon Schutte, Jip Nederkoorn (voorzitter), Erika Steendam. 
ck.ltcvechtlust@gmail.com

Opentoernooicommissie
Jilly Bisschops (toernooileider), Sander van Doorn, Lilian Ebskamp, Jurgen van Heeswijk, Koen van Rooijen, Erika Steendam, Jeroen Veelenturf, Joris Veldkamp opentoernooi@ltcvechtlust.nl

Opendubbeltoernooicommissie
Hanneke Bijl, Thierry Cheval, Bas van Dam (toernooileider), Michiel Oldenkamp, Jane van Pappelendam, Merel Vos, Gert-Jan Wegman
opendubbel@ltcvechtlust.nl

Seniorenopencommissie
Thea van den Bosch, Anneke Goene, Ton Goene, Ab Pos, Max Smits, Dorus Mannaert. 
ab.pos@ziggo.nl

Activiteitencommissie 
Fabian van Hoof, Marleen Diks

Jeugdcommissie 
Sandra Zwart, Martina Weijers, Bram Geven. 
jeugd@ltcvechtlust.nl

PR-commissie/webredactie
Wendy van Duijnhoven
redactie@ltcvechtlust.nl

Ledenadministratie
Joan Kerssies
leden@ltcvechtlust.nl

Recreantencommissie
Joop Berkhout, Riet den Houdijker

Sponsorcommissie
Johan van Santen, Bram Geven
Sponsor@ltcvechtlust.nl 

Stichting Landlust 
Jilly Bisschops (penningmeester), Jurgen van Heeswijk (secretaris), Sander van Doorn (voorzitter / parkonderhoud), Erika Steendam (pachter/clubhuis)
stichting@ltcvechtlust.nl