LTC Vechtlust logo

Competities bij LTC Vechtlust

Bij LTC Vechtlust kun je drie keer per jaar competitie spelen: voorjaars-, najaars- en wintercompetitie. Het leuke van de competitie is dat je in teamverband tennist, terwijl tennis eigenlijk geen teamsport is. Lees hieronder meer over de verschillende competitievormen.

Lees meer
LTC Vechtlust logo

Criteria indeling en uitloting competitieteams LTC Vechtlust

Criteria indeling en uitloting competitieteams LTC Vechtlust

De indeling wordt zoals gebruikelijk gemaakt: de competitieteams worden eerst op basis van voorkeuren (competitievorm- en dag, teamleden, niveau) gevormd. Voor plaatsing van een compleet team op de voorkeursdag geldt dat ten minste 5 spelers van het team zich individueel hebben opgegeven. Los ingeschreven leden vullen de teams aan tot elk team (ten minste) 6 spelers heeft.

Als blijkt dat het maximaal aantal teams voor de speeldag (vrijdag: 16 per dag, zaterdag: 28, zondag 28) is overschreden, wordt er geloot over alle teams die die dag als voorkeursdag hebben opgegeven, met uitzondering van teams die:

 

 ·       de vorige voorjaars- of najaarscompetitie als team waren uitgeloot,
·        spelen in (of gepromoveerd zijn naar) een klasse met een klassensterkte hoger dan 9.0 (op zaterdag komt dit overeen met de klassen vanaf Heren 17+ 1e klasse, Gemengd 17+ Hoofdklasse en Dames 17+ Overgangsklasse) volgens bijgevoegd document: Klassensterktes. Klassen van deze sterkte kunnen niet met zekerheid op een alternatieve dag aangevraagd worden, of kunnen niet opnieuw aangevraagd worden als het team later weer in die klasse wil spelen. Teams die voldoen aan deze eis maar zich als nieuw team hebben ingeschreven, doen de eerste keer mee aan de loting.

De uitgelote teams komen op een lijst die deze teams inloot voor de voorkeursdag voor de volgende voorjaars- en najaarscompetitie. Aan alle uitgelote teams wordt gevraagd of ze op een andere dag willen spelen. Zo niet, dan wordt aan de uitgelote spelers individueel gevraagd of ze nog op een andere dag willen spelen en een team, indien mogelijk, willen aanvullen. Alle spelers die uiteindelijk niet geplaatst worden komen op de reservelijst, tenzij anders verzocht.