Competities bij LTC Vechtlust

Bij LTC Vechtlust kun je drie keer per jaar competitie spelen: voorjaars-, najaars- en wintercompetitie. Het leuke van de competitie is dat je in teamverband tennist, terwijl tennis eigenlijk geen teamsport is. Lees hieronder meer over de verschillende competitievormen.

KNLTB competitie
Ieder jaar doen wij mee aan de voor- en najaarscompetitie van de KNLTB. Jaarlijks doen in Nederland ruim 30.000 teams mee aan de voorjaarscompetitie en ruim 17.000 aan de najaarscompetitie, die beide 7 speelrondes tellen. De voorjaarscompetitie start begin april en loopt tot begin juni. De najaarscompetitie wordt gespeeld in september en oktober

Najaarscompetitie 2021 

De Najaarscompetitie 2021 loopt van dinsdag 14 september tot en met zondag 31 oktober.

66 teams van Vechtlust doen mee, zie hier het teamoverzicht 

Houd je afdeling op mijnKNLTB goed in de gaten, het kan zomaar zijn dat een ontmoeting wijzigt of komt te vervallen, het zijn gekke tijden. Wij van de TC proberen de ontwikkelingen ook zo goed mogelijk in de gaten te houden en de teams te informeren waar nodig.
 
Voor vragen en input zijn wij bereikbaar op tc@ltcvechtlust.nl
Wil je dat een ander teamlid rechten krijgt om uitslagen in te vullen, geef het ons door.

Op de vrijdagavonden, zaterdagen en zondagen zullen alle banen gebruikt worden voor de competitie.
Zie hier de baanindelingen voor de vrijdagavond, zaterdag en zondag 

Dringend verzoek: er is veel behoefte aan invallers, als je (naast deelname in je eigen team) een keer wil invallen of je hoort dat iemand wel eens wil meedoen met/in de competitie, laat dit dan weten via deze reservelijst 

Criteria indeling en uitloting competitieteams LTC Vechtlust
De indeling wordt zoals gebruikelijk gemaakt: de competitieteams worden op basis van voorkeuren (competitievorm- en dag, teamleden, niveau) gevormd. Voor plaatsing van een compleet team op de voorkeursdag geldt dat ten minste 5 spelers van het team zich individueel hebben opgegeven. Los ingeschreven leden vullen de nog niet complete teams aan tot elk team (ten minste) 6 spelers heeft. 

Als blijkt dat het maximaal aantal teams voor de speeldag (vrijdag: 16, zaterdag: 24, zondag 24) overschreden wordt, wordt er geloot over alle teams die die dag als voorkeursdag hebben, met uitzondering van teams die:
•          de vorige voorjaars- of najaarscompetitie als team waren uitgeloot,
•          spelen in (of gepromoveerd zijn naar) een klasse met een klassensterkte hoger dan 9.5
(op zaterdag komt dit overeen met de klassen vanaf Heren 17+ 1e klasse, Gemengd 17+ Hoofdklasse en Dames 17+ Overgangsklasse) volgens bijgevoegd document: Klassensterktes. Klassen van deze sterkte kunnen niet met zekerheid op een alternatieve dag aangevraagd worden, of kunnen niet opnieuw aangevraagd worden als het team twee jaar later weer in die klasse wil spelen.

De uitgelote teams komen op een lijst die deze teams uitsluit van uitloting voor de voorkeursdag voor de volgende voorjaars- en najaarscompetitie. Aan alle uitgelote teams wordt gevraagd of ze op een andere dag willen spelen. Zo niet, dan wordt aan de uitgelote spelers individueel gevraagd of ze nog op een andere dag willen spelen en een team, indien mogelijk, willen aanvullen. Alle spelers die uiteindelijk niet geplaatst worden komen op de reservelijst, tenzij anders verzocht.

Wintercompetitie 2021
Dit is een interne competitie op speelsterkte die erg populair is onder onze leden. De competitie wordt volgens een laddermodel gespeeld op 5 tot 7 zaterdagen tussen november en maart. Je kunt je opgeven in een team van 2-4 personen en speelt per speeldag 3 rondes van precies een uur tegen clubgenoten van ongeveer dezelfde speelsterkte. Het team dat die week de meeste games wint, stijgt de volgende speeldag een trede op de ladder. Het team met de minste games gaat een trede omlaag.